Historia

LSFT – SUOMEN VANHIN FYSIOTERAPIAYHDISTYS

Alkusyksystä vuonna 1927 syntyi idea Turun Lääkintävoimistelijayhdistyksen perustamisesta. Asiasta kiinnostunut yhdeksän henkilön joukko kokoontui 9.10.1927 Café Lehtiseen, Kaskenkatu 2:een. Se oli niihin aikoihin varsin suosittu kokoontumispaikka, jossa keskusteltiin kahvin ja leivosten kera. Tämä kokous valitsi viiden hengen toimikunnan valmistelemaan yhdistyksen perustamista ja esitystä sen säännöiksi ja toimintaperiaatteiksi. Toimikunnan jäseniksi valittiin Margit Erikson, Sigrid Jansson, Hannes Lagerbohm, Hanna Nyberg ja Karin Stigzelius.
Perustajajäsenistä suurin osa oli kokeneita voimistelunopettaja-lääkintävoimistelijoita, jotka olivat saaneet koulutuksensa Ruotsissa. Monen ammattinimike olikin ”gymnastdirektör”. Perustajajäsenistä yksi oli yhdistyksemme merkkihenkilö Elseby Dahl, joka oli tuolloin vasta kahdenkymmenen ikäinen.
Toimikunta kokoontui uudelleen 30.10.1927 keskustelemaan yhdistyksemme säännöistä. Perustavassa kokouksessa yhdistyksen viralliseksi nimeksi hyväksyttiin Åbo Medicagymnastförening – Turun Lääkintävoimistelijain yhdistys. Yhdistys oli alun perin virallisesti kaksikielinen ja koska jäsenet olivat etupäässä ruotsinkielisiä, oli ruotsi pöytäkirjojen kielenä vuoteen 1960. Yhdistyksemme ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Hannes Lagerbohm, varapuheenjohtajaksi Hanna Nyberg, kassanhoitajaksi Elseby Dahl, sihteeriksi Margit Erikson, jäseneksi Hanna Törnudd sekä varalle Sigrid Jansson ja Karin
Stigzelius.

Elseby Dahl on ollut yhdistyksemme hallituksen jäsenenä vuodesta 1927 vuoteen 1948 ja siitä eteenpäin vuoteen 1964 puheenjohtajana. Hänen toimintansa on antanut meidän yhdistyksellemme ratkaisevan panoksen, todellisen henkisen latauksen, joka vuosikymmenien aikana on vienyt yhdistystämme eteenpäin. Yhdistyksen ensimmäinen pyrkimys oli ammattialan tunnetuksi tekeminen. Lääkärikunnalla ei ollut minkäänlaista tietoa tästä ammatista eikä laajemminkaan yhteiskunnassa. Ammattinimike ja -oikeudet olivat sekä käytännössä että lainsäädännöllisesti epämääräiset. Ammattia saattoi harjoittaa kuka hyvänsä; niinä aikoina oli pyrkimyksenä erottautua hierojista.

Jo alun pitäen yritettiin saada lääkintävoimistelijoita ammattikuntana puhelinluettelon ammattihakemistoon ja samoin lääkäriluettelon yhteyteen. Lääkäriluetteloon nimilista saatiin vasta vuonna 1947, samana vuonna laillistettiin lääkintävoimistelijan ammatti. Ammatinharjoittajien luettelo oli jaettu Turun apteekkeihin, joista se tuli yleisön tiettäväksi. Luettelosta ilmoitettiin sanomalehdissä kuukausittain parilla rivillä.
 Sodan jälkeen yhdistyksen toiminta virkistyi: solmittiin yhteyksiä Ruotsiin, Tanskaan ja Englantiin. Tätä vielä lisäsi vuonna 1954 uhannut polioepidemia, jolloin Helsingissä järjestettiin kurssi lapsihalvauspotilaan kuntouttamisesta. Tästä seurasi, että ammattimme arvostus ja myös koulutustoiminta lisääntyi vuosien myötä; samalla vähitellen tutustuttiin uusiin hoitolaitteisiin ja tekniikkaan ja tietoutta osattiin ottaa erilaisilta luennoilta ja kursseilta. Aiemmin oli koulutustoiminta ollut vapaaehtoista ja omalla ajalla tapahtuvaa, mm. opintomatkat suoritettiin kesälomien aikana omalla kustannuksella.

Jäsenmäärä pysyi varsin pienenä 60-luvulle asti; jäseniä oli kymmenen molemmin puolin. 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa jäsenmäärä kasvoi nopeasti noin 70:een, tällä hetkellä vuonna 2008 lopussa se on n. 700. Jäsenmäärän kasvuun 1970-luvulla vaikutti olennaisesti Turussa vuonna 1972 alkanut lääkintävoimistelijakoulutus.
Vuonna 1971 yhdistyksemme rekisteröitiin nimellä Turun lääkintävoimistelijayhdistys – Åbo Fysioterapeutförening.
 
Yhdistys on 80-vuotisella taipaleellaan huomattavasti muuttunut. Alkuaikoina oli keskeisenä tavoitteena ylipäänsä hankkia lääkintävoimistelijoille paikkansa terveydenhuoltotyössä ja suojata ammatin harjoittaminen siihen koulutuksen saaneille. Nykyään Suomen Fysioterapeutit sekä tietenkin sen myötä myös paikallisyhdistys toimii selväpiirteisemmin jäsentensä etujärjestönä. Suomen Fysioterapeutit sekä Lounais-Suomen fysioterapeutit ry on laillistettuja fysioterapeutteja ja fysioterapian opiskelijoita yhdistävä ammatillinen järjestö. Liitto julkaisee alan ainoaa ammattijulkaisua Suomessa, Fysioterapia-lehteä. Liiton ja yhdistyksen pääasiallisena tavoitteena tällä hetkellä on edistää fysioterapeuttien ja fysioterapian asemaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on tukea ammattikunnan korkeatasoista ammattietiikkaa ja kollegialisuutta. Toimimme niin, että fysioterapeuttien asiantuntijuutta hyödynnetään yhteiskunnassa väestön terveyttä ja hyvinvointia koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on jäsenten edunvalvonnan ja palvelujen parantaminen ja jäsenetujen kehittäminen. Suomen Fysioterapeutit arvostaa toiminnassaan asiantuntijuutta, eettisyyttä, edistyksellisyyttä, jäsenlähtöisyyttä ja yhteistyökykyä. Liitto on vahva vaikuttaja, tiedonvälittäjä ja työelämän kehittäjä
 
 Lähteet:
– Maija Laitio: Turun Lääkintävoimistelijayhdistys – Åbo Fysioterapeutrörening 1927-1977