Jäsensivu

Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry (LSFT) on yksi neljästätoista Suomen Fysioterapeuttien (SF) yhteisöjäsenistä. Yhteisöjäsenet muodostavat yhdessä henkilöjäsenten kanssa fysioterapeuttien ammattiliiton. Ammattiyhdistyskentällä Suomen Fysioterapeutit kuuluu Kuntoutusalan Asiantuntijat ry nimiseen kattojärjestöön, joka puolestaan on osa korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaa.

JÄSENYYS

Jäseniä Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry:llä on lähes 800, joista jokainen kuuluu automaattisesti myös SF:hin. LSFT:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu tai ammatinharjoittamisluvan saanut, terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettyyn rekisteriin merkitty fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

OPISKELIJAJÄSENYYS

LSFT:n opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä fysioterapian peruskoulutuksessa oleva opiskelija. Opiskelijajäsenyys vaihtuu valmistumisen jälkeen automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi. Opiskelijat ovat vapautettuja yhdistysmaksusta valmistumiseensa asti.

JÄSENMAKSUT

LSFT:n jäsenmaksu on kaikilta työssä olevilta 11€. Opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla tai äitiyslomalla olevat sekä eläkeläiset ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksusta. Koska jokaisen LSFT:n jäsenen tulee kuulua myöskin Suomen Fysioterapeutteihin, tulee yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi maksettavaksi liittomaksu seuraavasti:

 

Työnantajaperinnän ohje (pdf)

Valtakirja työnantajaperintään (pdf)

 

 

Alla on vielä eritelty kaikkien 14 paikallisyhdistyksen yhteisöjäsenten jäsenmaksut vuodelle 2018

Yhdistyksen ja liiton jäsenmaksut ovat ammattiin liittyvinä kuluina verovähennyskelpoisia.

ÄITIYSLOMALLE, VANHEMPAIS- TAI HOITOVAPAALLE JÄÄVÄT!

Jos jäät äitiyslomalle, vanhempain- tai hoitovapaalle, voit ilmoittaa asiasta liittoon sähköpostitse toimisto@suomenfysioterapeutit.fi TAI liiton kotisivuilla aAsioinnissa: https://easiointi.yap.fi/Kuntoutusala/login-redirect (ensimmäistä kertaa kirjautuessasi tarvitset tunnusten luontia varten liiton jäsennumeron, salasanan luot itse).

Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä jäsensihteeriimme jasensihteeri@lsft.fi .