Koulutukset

Koulutuksiin ilmoittautumisen säännöt

 

Yhdistyksen koulutukset on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille

Koulutukset on tarkoitettu valmistuneille ja laillistetuille fysioterapeuteille tai loppuvaiheen fysioterapeuttiopiskelijoille

Opiskelijoille järjestetään omia koulutuksia

Koulutuksiin ilmoittautuminen on aina sitova

Laskulla maksettaessa eräpäivää on kunnioitettava. Muistutusmaksu on 5€ ja yhden maksumuistutuksen jälkeen maksut siirtyvät suoraan perintään, jonka kustannukset maksaa osallistuja.

Osallistuja vastaa maksusta myös tilanteissa, joissa työnantaja maksaa koulutuksen. Yhdistys ei selvitä maksuja työnantajien kanssa, vaan vastuu tästä on aina osallistujalla.

Osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan, jos peruutus tapahtuu kuukautta ennen. 

Osallistumismaksua ei palauteta tilanteissa, joissa jäsenyysehto ei täyty

Koulutus voidaan perua yhdistyksen yksipuolisella päätöksellä, tällöin osallistumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan

Yhdistys pidättää oikeiden muuttaa ilmoittautumissääntöjä tarpeen mukaan

Koulutuksiin ilmoittautuminen on muuttunut

 

Olemme päivittäneet yhdistyksen verkkosivuja ja ottaneet käyttöön uuden koulutuksiin ilmoittautumisjärjestelmän. Uusi ilmoittautumisjärjestelmä toimii verkkokaupan tapaan. Koulutus maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä (kortti- tai verkkopankkimaksu), verkkolaskutuksen kautta tai sähköpostiin saapuvalla pdf-muotoisella laskulla. Jos haluat pdf-muotoisen laskun, jätä laskutustietolomakkeesta verkkolaskutuksen tiedot tyhjäksi. Ilmoittautuminen vahvistuu vasta kun maksusuoritus on hyväksytty. Huomioithan päivitetyt ilmoittautumisen säännöt (tämän sivun vasemmassa laidassa). Jos ilmoittautumisjärjestelmässä on teknisiä ongelmia, ole tekniseen tukeen yhteydessä "ota yhteyttä" lomakkeen kautta (tekninen tuki auttaa vain virka-aikana). Muissa asioissa ole yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöön tai juho.hienonen@lsft.fi

 

 

Tulevat koulutukset

 

la 23.11.-su 24.11.19 OLKAPÄÄKIVUT FYSIOTERAPIAN HAASTEENA

 

Kuvaus koulutuksesta: Kurssin tavoitteena on lisätä fysioterapeutin valmiuksia olkanivelen toiminnan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa. Kahden päivän kurssi pyrkii tekemään synteesiä olkapään ja hartiarenkaan biomekaniikan, kivun ja psykososiaalisten tekijöiden välillä sekä syventämään käytännön taitoja olkaniveloireiden tutkimisessa, erotusdiagnostiikassa sekä fysioterapiassa. Kurssin laajuus on 0,6 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää .

Koulutuksen oppimistavoitteet: Koulutuksen käytyään, osallistuja osaa:

- kuvailla hartiarenkaan ja olkanivelen toiminnallista anatomiaa sekä tunnistaa rakenteet palpoimalla.

- ymmärtää biopsykososiaalisen lähestymistavan merkityksen olkapääkipupotilaan hoidossa.

- ymmärtää erilaisia olkapääkipujen taustalla olevia tekijöitä.

- ymmärtää asennon ja lihasepätasapainon vaikutukset olkapääkivussa.

- ymmärtää olkapään luotettavan kliinisen tutkimisen perusteet.

- rakentaa kattavan fysioterapeuttisen kliinisen tutkimisen huomioiden erilaiset kivun lähteet.

- luokitella hartiarenkaan ja olkanivelen toimintahäiriöitä.

- määrittää olkapääkipupotilaan fysioterapeuttiset hoitolinjat kirjallisuuden ja kliinisen tutkimisen perusteella.

- soveltaa terapeuttista harjoittelua ja muita hoitotekniikoita olkapääpotilaan fysioterapiassa.

 

Kouluttaja: Niklas Särkilahti ft OMT (YAMK) Tules fysioterapian erikoisasinantuntija

Hinta: 190 euroa

Osallistujamäärä: 22

pvm: la 23.11. - su 24.11.2019 klo 9-16

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

Yhteyshenkilö: Mirka Katajisto

Ilmoittaudu tästä!


 

16.11.2019 NISKAKIPU JA WIPLASH (RAUMA)

 

Kuvaus koulutuksesta: Niskakipua sanotaan usein hyvälaatuiseksi ja vain väliaikaista haittaa aiheuttavaksi. Akuutissa niskakivussa oireet eivät kuitenkaan juurikaan enää helpotu kahden-kolmen kuukauden oireiden alun jälkeen. Lisäksi iso osa niskakipuisista, oli taustalla trauma tai ei, raportoi oireiden jatkuvan vuoden seurannassa. Niskakipupotilaan, erityisesti retkahdusvammapotilaan, oirekuva ja kliiniset löydökset voivat olla hyvin moninaiset. Yleisinä oireina niskakivun lisäksi ovat päänsärky, huimaus ja lapaluun alueen kipu. Kliinisessä tutkimuksessa voidaan todeta kaularangan liikerajoitusta, monia erilaisia lihastoimintahäiriöitä sekä neurologisia löydöksiä. Niskakivun kuntoutus perustuu usein konservatiiviseen hoitoon biopsykologisen mallin mukaisesti. Oirekuvan monimuotoisuus voi kuitenkin aiheuttaa haasteita yksilöllisen kuntoutuksen suunnittelussa. Tarkoituksemukainen ja täsmällinen hoito luo kuitenkin edellytykset tehokkaalle kuntoutukselle.

Koulutuksen oppimistavoitteet: Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja:

- ymmärtää niskakivun monimuotoisuuden ja kohdennetun kuntoutuksen haasteet.

- osaa soveltaa kaularangan nivelrakenteiden sekä myofaskiaalisen ja sensorisen järjestelmän palpaatiota, keskeisiä testejä sekä manuaalisen terapian tekniikoita.

- osaa arvioida kaularangan neuromuskulaarista ja sensorimotorista kontrollia sekä soveltaa tietämystään fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

- osaa perustella anamneesin ja kliinisen tutkimisen fysioterapeuttisen johtopäätöksen ja hoitosuunnitelman. Yhden päivän käytännön koulutus antaa valmiudet niskakivun fysioterapeuttiseen tutkimiseen, luokitteluun sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon. Kurssin laajuus on 0,5 op sisältäen yhden lähiopetuspäivän ja ennakkomateriaaliin tutustumisen.

 

Kouluttaja: ft (YAMK) Niklas Särkilahti, OMT, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian asiantuntija

Hinta: 120€

Osallistujamäärä: 18

Pvm: La 16.11.2019 klo 8.30-16.30

Paikka: Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma/ Rauman terveyskeskus, lääkinnällinen kuntoutus, 0-kerros

Varustus: Joustavat vaatteet

Yhteyshenkilö: Heidi Niemi

Ilmoittaudu tästä!

 

Lisätietoja: Ennen koulutuspäiviä osallistujien edellytetään kertaavan niskan anatomiaa

neurodynamiikka mukaan lukien. Lisäksi osallistujien tulee tutustua ennalta alla esitettyyn kirjallisuuteen.

- Niskakipu, Käypä Hoito 2017. https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi20010.pdf

- Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus, Kela Työpapereita 68/2014

soveltuvin osin: Niskavaivojen kuntoutus, Kuntouttavan liikuntaharjoittelun periaatteet.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144093/Tyopapereita68.pdf?sequence=1

- Särkilahti, N. 2019. Kohti niskan retkahdusvammojen kohdennettua kuntoutusta. Manuaali. 1.

 

Koulutuksen hinta sisältää koulutusmateriaalin ja kahvin. Lounas on omakustanteinen.

 


 

9.11.2019 HUIMAUS, MILLOIN OIREIDEN AIHEUUTTAJANA NISKA?

 

Kuvaus koulutuksesta: Koulutuksessa perehdytään niskaperäisen huimauksen tyypillisimpiin oireisiin, syntymekanismeihin, erotusdiagnostiikkaan sekä niskan tutkimiseen. Päivän aikana harjoitellaan käytännössä niskan tutkimista huimauksen näkökulmasta, fysioterapeuttisia hoitokeinoja sisältäen harjoittelun.  

Koulutuksen oppimistavoitteet: Tavoitteena koulutuksen aikana on oppia erottamaan ja poissulkemaan muista tekijöistä kuin niskasta aiheutuva huimaus, harjoitella osallistujan kliinisen päättelyn prosessia tutkimiseen liittyen sekä vahvistaa niskaperäiseen huimaukseen liittyen ymmärrystä sen eri syntymekanismeista.

 

Kouluttaja: ft OMT Hanna Iivonen

Hinta: 90 €

Osallistujamäärä: 22

Pvm: lauantai 9.11.2019 klo 9-16

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

Varustus: Käytännön harjoitteluun sopiva vaatetus.

Yhteyshenkilö: Noora Rautionmaa (noora.rautionmaa@lsft.fi)

Lisätietoja: Koulutuksen hinta sisältää sähköisen materiaalin ja kahvin. Lounas omakustanteinen, mahdollisuus omien eväiden säilytykseen ja lämmitykseen. 


Ilmoittaudu tästä!


 

14.10.2019 MYOFASKIAALISET RAKENTEET LYMFAERAPIASSA: TURVOTUS JA KIPU ALARAAJA

 

Kuvaus koulutuksesta: 

Koulutuksessa käymme läpi imusuoniston ja kehon faskiarakenteiden anatomiaa ja toimintaa sekä miten faskiakäsittelyjä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa turvotuksen väheneminen on pysähtynyt. Perehdymme myös tuoreen ja vanhan arven käsittelyyn. Kertaamme manuaalisen lymfaterapian perusotteita ja opimme palpoimaan muutoksia pinnallisen ja syvän faskian liikkuvuudessa. Koulutus soveltuu lymfaterapeuteille/ lymfaturvotuspotilaiden kanssa työskenteleville/ lymfaturvotuksen ja faskian yhteyksistä kiinnostuneille. Koulutus on samantyylinen kuin aikaisempi yläraaja-näkökulmasta toteutettu koulutus.

 

Kouluttaja: ft Tiina Lahtinen-Suopanki & ft Tom Väisänen

Hinta: 100€

Osallistujamäärä: 28

Pvm: ma 14.10.2019, klo 8.30-17.00

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

Varustus: sopiva vaatetus käytännön harjoitteluun

Yhteyshenkilö: Marianne Himberg, marianne.himberg@lsft.fi

 

Lisätietoja: Koulutuksen hinta sisältää paikalle toimitettavan koulutusmateriaalin ja kahvin. Lounas on omakustanteinen. 

 

Ilmoittaudu tästä!

 

5.10.2019 SYÖPÖPOTILAAN FYSIOTERAPIA (RAUMA)

 

Kuvaus koulutuksesta: Moni meistä kohtaa työssään syöpäpotilaita. Miten kohdata syöpäpotilas ja mitä on syöpäpotilaan fysioterapia? Koulutuksessa avaamme kokemustemme kautta syöpäpotilaan fysioterapiaa.

Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa tutustutaan mm. rintasyövän, eturauhassyövän, aivotuumorin, kaulan alueen syöpien, suolistosyövän ja pehmytkudossarkooman fysioterapiaan teoriassa, käytännönläheisesti ja case-tapausten muodossa.

 

Kouluttaja: ft Katja Ristimäki (lymfaterapeutti)/ HUS Syöpätautien poliklinikka ja ft Terhi Pyykönen (lymfaterapeutti ja psykofyys. ft)/ HUS Syöpätautien poliklinikka

Hinta: 120€

Osallistujamäärä: 18

Pvm: La 5.10.2019 klo 10.00-16.00

Paikka: Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma/ Rauman terveyskeskus, lääkinnällinen kuntoutus, 0-kerros

Varustus: Vaatetus on vapaa

Yhteyshenkilö: Heidi Niemi

Lisätietoja: Koulutuksen hinta sisältää koulutusmateriaalin ja kahvin. Lounas on omakustanteinen.


Ilmoittaudu tästä!

 

4.-5.10.2019 LANTIONPOHJAN PERUSKOULUTUS (LSFT & Pelvicus)

 

Koulutuksen tarkoitus: antaa valmiudet perustasolla tutkia, hoitaa, sekä antaa ohjausta ja neuvontaa
lantionpohjan toimintahäiriöissä. Sisällön pääpainotus on virtsankarkailun arvioinnissa ja hoidossa
lantionpohjan fysioterapian keinoin.

 

Koulutuksen sisältö:

Perjantai 4.10.

8:30-9 Orientaatio, pientä purtavaa

9-10:30 Lantionpohjan anatomia, toiminta ja tehtävät, lantionpohjan fysioterapia

10:30–12 Rakon ja suolen toimintahäiriöt ja niitä kuormittavat tekijät, tautioppi

12–12:30 Lounas

12:30-14 TYÖPAJA Lantionpohjan alustava toiminnan tutkiminen ilman laitteita

14-14:15 Kahvi

14:15-15:45 TYÖPAJA Esitiedot, haastattelu, ohjaus ja neuvonta

15:45-16 Keskustelua, päivän päätös

 

Lauantai 5.10.

9-10:30 Lantionpohjan toiminta suhteessa muihin rakenteisiin

10:30-12 EMG teoriaa ja sähköoppi

12-12:30 Lounas

12:30-14 TYÖPAJA EMG ja biopalaute

14-14:15 Kahvi

14:15-15:45 TYÖPAJA Sähköstimulaatiot

15:45-16:00 Keskustelua, päivän päätös

 

Kouluttajat: ft Valpuri Seikkula ja ft Mari Camut

Hinta: kouluttajat eivät vielä ole ilmoittaneet hintaansa, mutta pitäisikö tämänkin olla vaan noin 200 euroa/osallistuja?

Osallistujamäärä: 22

Pvm: pe 4.10. klo 8.30-16.00 ja la 5.10. klo 9-16.00

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

Yhteyshenkilö: Mirka Katajisto

Lisätietoja: oma elektrodi sisältyy koulutuksen hintaan

 

Ilmoittaudu tästä!

 

29.-30.8.2019 POLVIKIPUJEN TAKANA OLEVIA TOIMINNALLISIA TEKIJÖITÄ

 

Kuvaus koulutuksesta: Koulutuksessa käydään läpi polven toiminnallisia alaluokkia sekä niiden terapiaa, koulutuksen pääpaino on käytännön harjoitteissa.  

Koulutuksen oppimistavoitteet: Koulutus vahvistaa osallistujan tietoja ja taitoja polvikivun taustalla olevista tekijöistä sekä antaa työkaluja näiden tekijöiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

 

Kouluttaja: ft OMT Merja Soanjärvi

Hinta: 220 euroa

Osallistujamäärä: 19

Pvm: to-pe 29.-30.8.2019

Paikka: Turun AMK, Joukahaisenkatu, ICT-talo, luokka b2040

Varustus: joustavat vaatteet, joissain käytännön osuuksissa (manuaaliset tekniikat) ollaan alusvaatteissa / ihonmyötäiset shortsit

Yhteyshenkilö: Noora Kärkkäinen
 

Ilmoittaudu tästä!