Etusivu

Lounais-Suomen Fysioterapeutit toivottaa kaikille jäsenilleen hyvää ja menestyksekästä vuotta 2018!

Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta on julkaistu!

 

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysiatriyhdistys ovat yhteistyössä laatineet suosituksen fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutuksen hyvistä käytännöistä. Sen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuki- ja liikuntaelinten (tule) sairauksiin liittyvän lisäkoulutuksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja läpinäkyvyyttä. Tässä suosituksessa on määritelty ne keskeiset sisällöt, jotka tulee kuulua fysioterapeuttien tule-suoravastaanottokoulutukseen. Suositusta päivitetään tarpeen mukaan toimintaympäristön muutokset huomioiden, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti fysioterapeutin suoravastaanottokoulutusten sisällöistä ja toteutuksesta vastaaville tahoille. Se antaa tietoa myös muille terveydenhuollon ammattilaisille, kansalaisille, koulutusorganisaatioille ja tahoille, jotka tarvitsevat tietoa suoravastaanottokoulutuksesta ja sen tuottamasta syventävästä tule-osaamisesta fysioterapeuteille.

Lataa suositus tästä: Suoravastaanottosuositus

Lähteet ja linkit: Suomen Fysioterapeutit