yhdistys@lsft.fi

Polven etuosan kipu ja polvivammat

la 22.4.2023 klo 9 - 16

Terveystalo Pulssi, Humalistonkatu 9-11, 20100 Turku

Kuvaus koulutuksesta:

Koulutuksessa avataan polvipotilaan fysioterapian rakentaminen alkuvaiheista lähtien aina asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin pääsemiseen saakka.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa perehdytään polvivamman jälkeiseen fysioterapiaan, sen sisältöön ja tavoitteisiin, fysioterapian toteutukseen sekä progressiivisen harjoitteluohjelman rakentamiseen, joka sopii kunkin kuntoutusvaiheen tavoitteisiin yksilöllisesti. Lisäksi koulutuksessa syvennytään polven etuosan kipuun ja sen luokitteluun sekä erotusdiagnostiikkaan ja siihen, mitä asioita fysioterapian toteutus tapahtuu nousujohteisesti yksilöllinen tilanne huomioiden. Koulutuskokonaisuuden keskiössä on ennen kaikkea se, mitä asioita fysioterapiaprosessin aikana on hyvä huomioida ja havainnoida sekä toisaalta miten kuntouttavan harjoittelun progressiot voisi rakentaa tarkoituksenmukaisesti.

Luento-osuuksissa asiaan perehdytään asiaan polven biomekaniikasta alkaen ja edeten aina spesifeihin harjoitteisiin sekä motorisen oppimisen periaatteiden hyödyntämiseen saakka. Ennen kaikkea koulutuksen pääpaino on käytännön tekemisessä ja nimenomaisesti harjoitteiden rakentamisessa ja niiden progressioissa.

Vaatetus ja muuta muistettavaa:

Vaatetus käytännön harjoitteluun soveltuva. Ruokailu omakustanteisesti, kahvit ja iltapäivän pikkupurtava kuuluvat koulutuksen hintaan.

Muuta:

Marko on tehnyt koko työuransa ortopedisten ja traumatologisten potilaiden sekä urheilijoiden parissa. Hän vastaa Terveystalon fysioterapiasta Turussa ja toimii koulutustehtävissä ympäri Suomea. Marko on ollut mukana useiden fysioterapia-alan kirjojen julkaisuprosesseissa ja hän isännöi Fysioterapiaa liikkeellä -podcastia. Instagramissa Markon tavoittaa tunnuksella @movement_physio ja hänen nettisivunsa löytyvät osoitteesta www.movementphysio.fi

Kouluttajana Marko esittää asiat selkeästi ja havainnollistaen. Hän lähestyy fysioterapiaa liikkeen kautta ja soveltaa omassa kliinisessä työssään aktiivista fysioterapiaa mm. motorisen oppimisen periaatteita hyödyntäen luovasti ja innovatiivisesti.

Ilmoittautuminen aukeaa ma 9.1.2023 klo 8:00

Kouluttaja(t):

Marko Grönholm

Hinta:

170€

Osallistujamäärä:

14

Yhteyshenkilö:

tino.virtanen@lsft.fi

Ilmoittautuminen aukeaa ma 9.1.2023 klo 8:00